Θεσσαλονίκη, Μαρτίου, Κατοικία

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση κατοικίας

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Μαρτίου

Προϋπολογισμός έργου 6.250,00 €

Κοινοποίηση