Θεσσαλονίκη, Κύμινα, 2 Μπάνια

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Εργασίες Ανακαίνισης 2 WC

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Κύμινα

Κοινοποίηση