Θεσσαλονίκη, Κρήτης, Κατοικία

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση κατοικίας

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά

Προϋπολογισμός έργου 6.890,00 €

Κοινοποίηση