Θεσσαλονίκη, Κορδελιό, Κουζίνα

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση κουζίνας

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Κορδελιό

Προϋπολογισμός έργου 1.550,00 €

Κοινοποίηση