Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά, Παιδικό Δωμάτιο

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Εσωτερική διαμόρφωση παιδικού δωματίου

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη

Προϋπολογισμός έργου 690,00 €

Κοινοποίηση