Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά, Κατοικία

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση κατοικίας

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά

Προϋπολογισμός έργου 10.400,00 €

Κοινοποίηση