Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά, Κατοικία

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Εργασίες Ανακαίνισης Κατοικίας

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά - Άγιος Ιωάννης

Κοινοποίηση