Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά, Γυμναστήριο

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση γυμναστηρίου

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά

Προϋπολογισμός έργου 40.000,00 €

Κοινοποίηση