Θεσσαλονίκη, Κέντρο, Πρόσοψη Οικοδομής

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Εργασίες Αποκατάστασης Πρόσοψης Οικοδομής

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Κέντρο

Προϋπολογισμός έργου 5.000,00 €

Κοινοποίηση