Θεσσαλονίκη, Κέντρο, Μπάνιο

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Εργασίες Ανακαίνισης Μπάνιου

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Κέντρο

Κοινοποίηση