Θεσσαλονίκη, Κέντρο, Μετατροπή Βιοτεχνικού Χώρου σε 12 studios

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Μετατροπή Βιοτεχνικού Χώρου σε 12 studios

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Κέντρο

Κοινοποίηση