Θεσσαλονίκη, Κέντρο, Κατοικία

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση κατοικίας

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Κέντρο

Κοινοποίηση