Θεσσαλονίκη, Κέντρο, Κατοικία

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση Κατοικίας

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Κέντρο

Κοινοποίηση