Θεσσαλονίκη, Κέντρο, Κατοικία

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση κατοικίας

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Κέντρο

Προϋπολογισμός έργου 12.500,00 €

Κοινοποίηση