Θεσσαλονίκη, Κέντρο, Είσοδος Οικοδομής

Επωνυμία φορέα Οικοδομή Αγίας Σοφίας 18

Επωνυμία έργου Τοποθέτηση νέου στεγάστρου και εξωτερικής πινακίδας

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη

Προϋπολογισμός έργου 1.000,00 €

Κοινοποίηση