Θεσσαλονίκη, Κέντρο, Διαμέρισμα

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Εργασίες Ανακαίνισης Διαμερίσματος

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Κέντρο

Κοινοποίηση