Θεσσαλονίκη, Κάτω Τούμπα, Συνεργείο Αυτοκινήτων «Injection Service»

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Εργασίες Ανακαίνισης Συνεργείου Αυτοκινήτων

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Τούμπα

Κοινοποίηση