Θεσσαλονίκη, Κάτω Τούμπα, Κατοικία

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση κατοικίας

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Κάτω Τούμπα

Κοινοποίηση