Θεσσαλονίκη, Κάτω Τούμπα, Διαμέρισμα

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Εργασίες Ανακαίνισης Διαμερίσματος

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Κάτω Τούμπα

Κοινοποίηση