Θεσσαλονίκη, Εύοσμος, WC ΑΜΕΑ

Επωνυμία φορέα Εταιρεία Συμμετοχών και Εμπορίας Τροφίμων Μ. ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε

Επωνυμία έργου Νέο WC ΑΜΕΑ

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Εύοσμος

Προϋπολογισμός έργου 4.947,50 €

Κοινοποίηση