Θεσσαλονίκη, Εύοσμος, Παιδικό Δωμάτιο

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Τεχνοτροπία παιδικού δωματίου

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Εύοσμος

Προϋπολογισμός έργου 200,00 €

Κοινοποίηση