Θεσσαλονίκη, Εύοσμος, Κατοικία

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση κατοικίας

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Εύοσμος

Προϋπολογισμός έργου 18.000,00 €

Κοινοποίηση