Θεσσαλονίκη, Βασ. Όλγας, Κατοικία

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση κατοικίας

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Βασ. όλγας

Προϋπολογισμός έργου 8.000,00 €

Κοινοποίηση