Θεσσαλονίκη, Βαλαωρίτου, Κατοικία

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση κατοικίας

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Εδέσσης

Προϋπολογισμός έργου 5.800,00 €

Κοινοποίηση