Θεσσαλονίκη, Ανάληψη, Κατοικία

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση κατοικίας

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Ανάληψη

Προϋπολογισμός έργου 24.000,00 €

Κοινοποίηση