Θεσσαλονίκη, Ανάληψη, Κατοικία

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση Κατοικίας

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Ανάληψη

Κοινοποίηση