Θεσσαλονίκη, Αμπελόκηποι, Κατοικία

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση Κατοικίας

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Αμπελόκηποι

Κοινοποίηση