Θεσσαλονίκη, Αγίας Σοφίας, WC

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Εργασίες Ανακαίνισης WC

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Κέντρο

Προϋπολογισμός έργου 1.350,00 €

Κοινοποίηση