Θεσσαλονίκη, Άνω Πόλη, Κατοικία

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση κατοικίας

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Σοφοκλέους

Προϋπολογισμός έργου 9.200,00 €

Κοινοποίηση