Θεσσαλονίκη,Κατάστημα Υδραυλικών ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση Καταστήματος Υδραυλικών

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Κέντρο

Κοινοποίηση