Ημαθία, Νάουσα, Κατάστημα

Επωνυμία φορέα Εταιρεία Συμμετοχών και Εμπορίας Τροφίμων Μ.ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε

Επωνυμία έργου Αναδιαμόρφωση χώρου πώλησης καταστήματος και εφαρμογή νέων μέτρων πυροπροστασίας

Τοποθεσία έργου Ημαθία, Νάουσα

Προϋπολογισμός έργου 71.121,35 €

Κοινοποίηση