222222222
Σπιτιών

Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά, Παιδικό Δωμάτιο


Επωνυμία φορέα
Ιδιώτης

Επωνυμία έργου
Εσωτερική διαμόρφωση παιδικού δωματίου

Τοποθεσία έργου
Θεσσαλονίκη

Προϋπολογισμός
690,00 €

Άλλα Έργα