Θεσσαλονίκη, Πεύκα (Ρετζίκι), Κατοικία

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση Κατοικίας

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Πεύκα (Ρετζίκι)

Κοινοποίηση