Θεσσαλονίκη, Νέα Παραλία, Κατοικία

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση Κατοικίας

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Νέα Παραλία

Κοινοποίηση