1
Σπιτιών

Κιλκίς, Κατοικία


Επωνυμία φορέα
Ιδιώτης

Επωνυμία έργου
Ανακαίνιση κατοικίας

Τοποθεσία έργου
Κιλκίς

Προϋπολογισμός
11.000,00 €

Άλλα Έργα