Χαλκιδική, Χανιώτη, Κατάστημα

Επωνυμία φορέα Εταιρία συμμετοχών και εμπορίας τροφίμων Μ.ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε

Επωνυμία έργου Εσωτερικές και Εξωτερικές διαμορφώσεις Καταστήματος

Τοποθεσία έργου Χανιώτη Χαλκιδικής

Προϋπολογισμός έργου 156.399,00 €

Κοινοποίηση