e-Άδεια ΑΝΑΔΟΜΩ | Ηλεκτρονική Βεβαίωση Μηχανικού στην Ανακαίνιση

Ηλεκτρονική Βεβαίωση Μηχανικού στην Ανακαίνιση

e-Άδειες

Q: Τι είναι το e-άδειες στην ανακαίνιση;

Α: Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία έχει ως στόχο την καταγραφή κάθε εργασίας που γίνεται σε κάθε κτίσμα. Όλες οι εργασίες ανακαίνισης, επισκευής και συντήρησης για τις οποίες δεν θα απαιτηθεί Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας θα πρέπει να συνοδεύονται από ηλεκτρονική βεβαίωση Μηχανικού.

Q: Θα χρειαστεί να δαπανήσω κάποιο ποσό για την διαδικασία;

Α: Ναι, καθώς ο μηχανικός της εταιρίας που θα έχετε αναθέσει το ακίνητο θα πρέπει να το μελετήσει, να διεξάγει αυτοψία και να σας παραδώσει πλήρη φάκελο ακινήτου. Θα είστε πλέον σίγουροι πως το ακίνητό σας:

 • είτε δεν διαθέτει αυθαιρεσίες και πολεοδομικές παραβάσεις, επομένως θα μπορείτε με ασφάλεια να εκτελέσετε εργασίες ανακαίνισης,
 • είτε διαθέτει αυθαιρεσίες και πολεοδομικές παραβάσεις και θα πρέπει να συζητήσετε με το Μηχανικό πως μπορούν να αρθούν.

Το κόστος της διαδικασίας είναι αμελητέο μπροστά στους κινδύνους που διατρέχετε ή το συνολικό κόστος των εργασιών της ανακαίνισης.

Q: Ποια διαδικασία προτείνετε να ακολουθήσω για να προχωρήσω με εργασίες ανακαίνισης;

Α: H διαδικασία που ακολουθείτε:

 1. Να απευθυνθείτε σε εταιρίες ανακαίνισης που διαθέτουν Μηχανικούς.
 2. Να αναθέσετε σε Μηχανικό της εταιρίας την εξέταση του ακινήτου και της αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.
 3. Μετά την εξέταση της υφιστάμενης κατάστασης κι εφόσον δεν διαπιστωθούν παραβάσεις, ο Μηχανικός της εταιρίας προχωρά στην έκδοση της ηλεκτρονικής βεβαίωσης, αν το έργο σας δεν εμπίπτει στην κατηγορία έκδοσης Οικοδομικής Αδείας ή Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας.
Q: Να κάνω ανακαίνιση χωρίς να συμβουλευτώ εταιρία μηχανικών και δήλωση στο e-άδειες;

Α: Όχι, εκτός κι αν θέλετε να βρεθείτε εκτεθειμένοι σε τουλάχιστον δέκα (10) κινδύνους:

 1. Έλεγχος από ΕΦΚΑ σχετικά με την Δήλωση των οικοδομικών ενσήμων, τα οποία διοικητικά επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη ανεξάρτητα την συμφωνία εξόφλησης από τον εργολάβο.
 2. Έλεγχος από την Αστυνομία σχετικά με την διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων. Ως παραγωγός του αποβλήτου θεωρείται ο ιδιοκτήτης που συμβάλλεται με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, οπότε οι κυρώσεις αφορούν τον ιδιοκτήτη. Ενδεχόμενη Διαδικασία Αυτοφώρου.
 3. Έλεγχος από την Πολεοδομία και ενδεχόμενο ο υπάλληλος να θεωρήσει ότι απαιτείται να έχει εκδοθεί Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας η οποία εφόσον δεν εκδόθηκε οι εργασίες θεωρούνται αυθαίρετες.
 4. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής τιμωρούνται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών και µε χρηµατική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ µέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, ανάλογα µε την αξία του αυθαίρετου έργου και το βαθµό υποβάθµισης του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος.
 5. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι εργασίες χωρίς την έκδοση της βεβαίωσης να δημιουργήσουν νέες υπερβάσεις και αυθαιρεσίες και οι οποίες ως σημερινές υπερβάσεις (μετά την 28/7/2011) δεν τακτοποιούνται. Για την άρση των αυθαιρεσιών θα απαιτηθούν επιπρόσθετες εργασίες και κόστος για την νομιμοποίηση τους.
 6. Τα ακίνητα με αυθαιρεσίες ή πολεοδομικές παραβάσεις δεν μεταβιβάζονται και δεν μπορεί να καταστεί εφικτή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος.
 7. Οι αυθαίρετες κατασκευές που πραγματοποιούνται μετά την 28η Ιουλίου του 2011 κατεδαφίζονται υποχρεωτικά και επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων, καθώς και ποινικές κυρώσεις.
 8. Αδυναμία ένταξης στο πρόγραμμα Εξοικονομώ.
 9. Αδυναμία χρηματοδότησης/δανειοδότησης από τράπεζα.
 10. Αδυναμία υποθήκευσης ακινήτου σε περίπτωση ελέγχου από τράπεζα.

Η ΑΝΑΔΟΜΩ επιλέγει να προστατέψει τους πελάτες της από κινδύνους που σχετίζονται με την κακή διαχείριση του ακινήτου τους. Στην ΑΝΑΔΟΜΩ:

 • επιδιώκουμε να διερευνήσουμε και να παραθέσουμε στον πελάτη την πλήρη εικόνα για πιθανά προβλήματα και λύσεις,
 • ακολουθούμε την ενδεδειγμένη οδό που επιβάλει την έκδοση της e-άδειας, φροντίζοντας για την καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας και τιμής και
 • στηρίζουμε τους πελάτες μας παρέχοντας τη δυνατότητα οικονομικού διακανονισμού για την τακτοποίηση αυθαιρεσιών που ενδεχομένως θα διαπιστωθούν (30% προκαταβολή και το υπολειπόμενο ποσό σε δόσεις).

e-Άδεια μέσω της ΑΝΑΔΟΜΩ

e-Άδεια, Η Ηλεκτρονική Βεβαίωση Μηχανικού στην Ανακαίνιση, πιο γνωστή ως e-Άδεια, αποτελεί μια καινοτόμο πρωτοβουλία που απλοποιεί τη διαδικασία απόκτησης άδειας για ανακαινιστικά έργα. Αυτό το ψηφιακό σύστημα επιτρέπει στους μηχανικούς να υποβάλουν τις αιτήσεις τους online, εξοικονομώντας χρόνο και απλοποιώντας τη διαδικασία. Με την e-Άδεια, οι μηχανικοί μπορούν να υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πληροφορίες ηλεκτρονικά, αποφεύγοντας τη χρήση χαρτικών εγγράφων και απλοποιώντας τη διαδικασία έγκρισης. Αυτό οδηγεί σε ταχύτερη έκδοση άδειών και μειώνει την πιθανότητα σφαλμάτων που μπορεί να προκύψουν από τη χειρόγραφη υποβολή.

Επιπλέον, η e-Άδεια προάγει τη διαφάνεια και την ασφάλεια. Πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδο των αιτήσεών τους online και να έχουν ευκολή πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις άδειές τους. Αυτό ενισχύει την αξιοπιστία της διαδικασίας και επιτρέπει στο κοινό να εμπιστευτεί την ασφάλεια και την ποιότητα των ανακαινιστικών έργων. Αυτό ενισχύει την αξιοπιστία της διαδικασίας και επιτρέπει στο κοινό να εμπιστευτεί την ασφάλεια και την ποιότητα των ανακαινιστικών έργων.

Συνολικά, η e-Άδεια αποτελεί έναν καινοτόμο τρόπο που απλοποιεί τη διαδικασία απόκτησης άδειας ανακαίνισης. Η μετάβαση στην ψηφιακή υποβολή αιτήσεων έχει σημαντικά οφέλη για τους μηχανικούς, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Εξοικονομείται χρόνος, μειώνονται τα έξοδα, και ενισχύεται η αξιοπιστία του συστήματος άδειων ανακαίνισης. Η εισαγωγή της e-Άδειας αποτελεί τη βάση για ένα πιο αποτελεσματικό και ασφαλές μέλλον για τον τομέα των ανακαινίσεων.Η Ηλεκτρονική Βεβαίωση Μηχανικού στην Ανακαίνιση, πιο γνωστή ως e-Άδεια, αποτελεί μια καινοτόμο πρωτοβουλία που απλοποιεί τη διαδικασία απόκτησης άδειας για ανακαινιστικά έργα. Αυτό το ψηφιακό σύστημα επιτρέπει στους μηχανικούς να υποβάλουν τις αιτήσεις τους online, εξοικονομώντας χρόνο και απλοποιώντας τη διαδικασία. Εγγραφα και πληροφορίες ηλεκτρονικά, αποφεύγοντας τη χρήση χαρτικών εγγράφων και απλοποιώντας τη διαδικασία έγκρισης. Αυτό οδηγεί σε ταχύτερη έκδοση άδειών και μειώνει την πιθανότητα σφαλμάτων που μπορεί να προκύψουν από τη χειρόγραφη υποβολή.

e-Άδεια