Κλίμακα βαθμολογίας 1-5 (όπου 5=άριστα)

1. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την ποιότητα των υπηρεσιών μας;

2. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την τήρηση του χρονοδιαγράμματος;

3. Την προσφερόμενη ποιότητα σε σχέση με το κόστος της υπηρεσίας;

4. Πως ενημερωθήκατε για την Αναδομώ και τις υπηρεσίες της;

5. Θα συνεργαζόσασταν ξανά μαζί μας;

6. Θα μας προτείνατε σε κάποιον φίλο;