Ανακαίνιση παιδικού δωματίου
(έως 10,00 m2)

  • Τοποθέτηση οικολογικού δαπεδου τύπου Laminate.
  • Χρωματισμοί με αντιαλλεργικά οικολογικά χρώματα.
  • Τοποθέτηση αυτοκόλλητων ή χρωματισμός με τεχνοτροπία για παιδικό χώρο.

Comments are closed.