ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2-2014 275
Σπιτιών

Θεσσαλονίκη, Κέντρο, Πρόσοψης Οικοδομής


Επωνυμία φορέα
Ιδιώτης

Επωνυµία έργου
Αποκατάσταση εξωτερικής και πλάγιας όψης πολυκατοικίας, αντικατάσταση κιγκλιδώματων

Τοποθεσία έργου
Θεσσαλονίκη

Προϋπολογισμός
8.500,00 €

Άλλα Έργα